Vi tar hand om allt inom renovering och bygg

Vi tar hand om allt inom renovering och bygg
Om Oss

Om Zenco Bygg AB

Zenco Bygg AB har lång erfarenhet av att bygga och renovera. Vi utför allt från projektering till kvalificerade finplanering. Vi bygger och renovera i hela Sverige markanläggningar i Stockholmsregionen, tex. legenheter, villor, toaletter, kök, badrummer. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt för att upprätthålla en hög kompetens inom respektive avdelning inom ramen för vårt ledningssystem.

Verksamheten startades 2018 och vår drivkraft har sedan start varit att tillgodose behovet av kvalificerade byggarbete i Sverige. Vårt medarbetare har längre erfarenhet inom byggbranschen. Genom ett nära ledarskap blir vi ständigt bättre – tillsammans.

Nöjda kunder är det viktigaste för oss och vi eftersträvat att bygga långsiktiga, starka relationer.

Referenser

Relevanta referenser

tjänster

Våra tjänster